Sektor kreatywny a podmioty kultury. Formy i metody współpracy.