Neoformy – barwa, światło, szkło znów dostępne dla zwiedzających!