Narzędzie do posługiwania się mową – performans Daniela Kotowskiego