TANIEC, CIAŁO, RUCH w Mazowieckim Instytucie Kultury | marzec-kwiecień 2023