Projekt IN-OUT , najważniejsze synagogi warszawskie, które zniknęły z mapy miasta