5. Mazowiecki Konwent Animatorów Kultury w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki, 21-23 września