OBRAZ, RUCH, KINO – co tworzy film? Wykład i warsztaty w ramach Dziecięcego Uniwersytetu Sztuki!