Wielkie i małe historie - zwiedzanie wystawy i warsztaty w ramach Dziecięcego Uniwersytetu Sztuki!