3 marca na Scenie Młodego Widza będzie straszyć „Straszka pospolita"!