Warsztaty „O potrzebie tworzenia obrazów” — Pracownia Tworzenia Obrazów Ruchomych TOR w Płocku — nabór