Publikacja pokonferencyjna Mazowieckiej Akademii Dziedzictwa