Powrót
Klauzula RODO
Na podstawie art. 13 ust. 1−2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119) – w dalszej części: RODO - informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Mazowiecki Instytut Kultury, ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa, tel. (22) 586 42 00, tel./fax (22) 624 70 01, mik@mik.waw.pl, www.mik.waw.pl NIP: 525 000 59 00, Regon: 146115201. 

2. Administrator ustanowił Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw: 
2.1. zachęcamy do kontaktu z Administratorem;
2.2. dane kontaktowe do osoby pełniącej funkcję Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych: adres e-mail: iod@mik.waw.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany w punkcie 1.

3. Państwa dane osobowe, w postaci imienia i nazwiska, numerów telefonu, adresów poczty e-mail oraz adresu korespondencyjnego, zajmowanego stanowiska, linków do profili mediów społecznościowych, numerów IP, plików cookies, będą przetwarzane w celu wysyłki materiałów prasowych związanych z działalnością Mazowieckiego Instytutu Kultury, informacji o wydarzeniach Instytutu, zaproszeń na wydarzenia kulturalne, próby medialne i konferencje prasowe organizowane przez Instytut, propozycji współpracy oraz materiałów promocyjnych, dotyczących oferty kulturalnej i wydawniczej Mazowieckiego Instytutu Kultury. 

4. Prawo do wniesienia sprzeciwu.
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, na podstawie którego przestaniemy przetwarzać Państwa dane w celach określonych w punkcie 3, z wyłączeniem sytuacji gdy wykażemy, że w stosunku do Państwa danych przysługują nam prawnie uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, w szczególności w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu oraz gdy dane będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

6. Okres przechowywania danych.
Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane do czasu zgłoszenia zastrzeżenia co do przetwarzania Państwa danych osobowych lub do ustania interesu administratora danych.

7. Udostępnianie danych osobowych.
Państwa dane osobowe mogą być przez nas udostępniane firmom i podmiotom zewnętrznym, które dostarczają aplikacje i oprogramowania do prowadzenia masowej korespondencji. Każdorazowe przekazanie Państwa danych do takich podmiotów będzie poprzedzone podpisaniem z danym podmiotem stosownej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Powrót