Magdalena Ulejczyk - Dyrektorka Mazowieckiego Instytutu Kultury