Sektor kreatywny a podmioty kultury - raport z badań