Mazowiecki Fundusz Teatralny zaprasza na kolejną edycję!