"Cenrit Fonia Polski Dźwięk – zapomniana historia". Pokaz filmu w Elektrze