"Bez początku bez końca" wystawa Anny Hlebowicz w Galerii Test