Andrzej Jagodziński Trio i Grażyna Auguścik w koncercie jubileuszowym | SWING CLUB, 27 listopada