7 kwietnia na Scenie Młodego Widza: „Kulka" - dla najmłodszych o przyjaźni!