Dobry to stan - wyjazd dobrostanowy dla animatorek i animatorów kultury