Przy kawie o...dostępności

Dostępność - szerokie zagadnienie, które w kulturze - zwłaszcza w dobie pandemii - rozumieć można na różny sposób. Dostępność to temat kolejnego spotkania z cyklu "Przy kawie o...". Odbędzie się ono na platformie Zoom 26 listopada między 10:00 a 11:00.
Przy kawie o... rezyliencji
Współczesne okoliczności stawiają ogromne wyzwanie osobom zarządzającym zwłaszcza instytucjami kultury. Bardziej też niż kiedykolwiek jest nam potrzebne wzajemne wsparcie i dbałość o poczucie wspólnoty. Dlatego zapraszamy na spotkanie specjalne w cyklu spotkań on-line dl...
Spotkajmy się przy kawie
"Przy kawie o..." to nowy cykl spotkań on-line Mazowieckiego Instytutu Kultury dla osób zarządzających instytucjami kultury w województwie mazowieckim. Każde spotkanie będzie poświęcone ważnemu tematowi - wyzwaniu, z którym mierzą się instytucje kultury. Pierwsze spotkan...
Współtworzenie czy zlecenie - (anty)konferencja
Mazowiecki Instytut Kultury zaprasza na (anty)konferencję w innowacyjnej formule Open Space Technology „Współtworzenie czy zlecenie? Kreatywne przepływy biznesu i kultury”. Wydarzenie odbędzie się online 3 listopada 2020 r. w godz. 10-13.
Ankieta MOK. Podziel się wiedzą o sposobach komunikacji w internecie

Mazowieckie Obserwatorium Kultury zaprasza przedstawicieli instytucji kultury z województwa mazowieckiego do udziału w krótkiej anonimowej ankiecie, dotyczącej kanałów komunikacji internetowej, używanych w instytucjach.
Kultura vs. chaos - warsztaty MOK
Działające w strukturach MIK Mazowieckie Obserwatorium Kultury zaprasza animatorki i animatorów, edukatorki i edukatorów kulturalnych do udziału w dwóch bezpłatnych warsztatach on-line. Ich uczestnicy dowiedzą się jak świadomie planować działania w świecie zmienności, ni...
Program Towarzyszenia – edycja jesienna
Program Towarzyszenia to nowa inicjatywa Mazowieckiego Obserwatorium Kultury, działającego w strukturach Mazowieckiego Instytutu Kultury, dla instytucji kultury z województwa mazowieckiego. Ekspertki MOK-u wesprą dwie wybrane do programu instytucje w rozwoju, otwarciu, p...
Re(animacja) kultury w okresie pandemii – raport

Mazowiecki Instytut Kultury prezentuje raport z badań oraz diagnozę strategii i uwarunkowań działań animatorów i edukatorów kultury w czasie zamknięcia instytucji edukacji i kultury w związku z epidemią Covid-19. Raport dostępny jest bezpłatnie na stronie Mazowieckiego O...
Sektor kreatywny a podmioty kultury. Formy i metody współpracy.

Projekt badawczy Mazowieckiego Obserwatorium Kultury.
Zielono nam

Kultura - choć z natury klimatyczna - nie zawsze jest klimatycznie neutralna. Analiza śladu węglowego instytucji kultury mogłaby pozostawić wiele do życzenia. Właśnie nad tym "zielonym" problemem pochylą się uczestnicy kolejnego spotkania z cyklu "Przy kawie o...", które...
Przy kawie o...dostępności

Dostępność - szerokie zagadnienie, które w kulturze - zwłaszcza w dobie pandemii - rozumieć można na różny sposób. Dostępność to temat kolejnego spotkania z cyklu "Przy kawie o...". Odbędzie się ono na platformie Zoom 26 listopada między 10:00 a 11:00.
Przy kawie o... rezyliencji
Współczesne okoliczności stawiają ogromne wyzwanie osobom zarządzającym zwłaszcza instytucjami kultury. Bardziej też niż kiedykolwiek jest nam potrzebne wzajemne wsparcie i dbałość o poczucie wspólnoty. Dlatego zapraszamy na spotkanie specjalne w cyklu spotkań on-line dl...
Spotkajmy się przy kawie
"Przy kawie o..." to nowy cykl spotkań on-line Mazowieckiego Instytutu Kultury dla osób zarządzających instytucjami kultury w województwie mazowieckim. Każde spotkanie będzie poświęcone ważnemu tematowi - wyzwaniu, z którym mierzą się instytucje kultury. Pierwsze spotkan...
Współtworzenie czy zlecenie - (anty)konferencja
Mazowiecki Instytut Kultury zaprasza na (anty)konferencję w innowacyjnej formule Open Space Technology „Współtworzenie czy zlecenie? Kreatywne przepływy biznesu i kultury”. Wydarzenie odbędzie się online 3 listopada 2020 r. w godz. 10-13.
Ankieta MOK. Podziel się wiedzą o sposobach komunikacji w internecie

Mazowieckie Obserwatorium Kultury zaprasza przedstawicieli instytucji kultury z województwa mazowieckiego do udziału w krótkiej anonimowej ankiecie, dotyczącej kanałów komunikacji internetowej, używanych w instytucjach.
Kultura vs. chaos - warsztaty MOK
Działające w strukturach MIK Mazowieckie Obserwatorium Kultury zaprasza animatorki i animatorów, edukatorki i edukatorów kulturalnych do udziału w dwóch bezpłatnych warsztatach on-line. Ich uczestnicy dowiedzą się jak świadomie planować działania w świecie zmienności, ni...
Program Towarzyszenia – edycja jesienna
Program Towarzyszenia to nowa inicjatywa Mazowieckiego Obserwatorium Kultury, działającego w strukturach Mazowieckiego Instytutu Kultury, dla instytucji kultury z województwa mazowieckiego. Ekspertki MOK-u wesprą dwie wybrane do programu instytucje w rozwoju, otwarciu, p...
Re(animacja) kultury w okresie pandemii – raport

Mazowiecki Instytut Kultury prezentuje raport z badań oraz diagnozę strategii i uwarunkowań działań animatorów i edukatorów kultury w czasie zamknięcia instytucji edukacji i kultury w związku z epidemią Covid-19. Raport dostępny jest bezpłatnie na stronie Mazowieckiego O...
Sektor kreatywny a podmioty kultury. Formy i metody współpracy.

Projekt badawczy Mazowieckiego Obserwatorium Kultury.
1
2
3
4
5
6