Przy kawie o... innowacyjności w kulturze

Zastanówmy się: jak działać w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, nie gubiąc tych wartości, które w kulturze były dotąd dla nas najważniejsze? Jak otwierać nowe przestrzenie dla twórczości, nowe sposoby uczestnictwa w kulturze, nowe metody edukacyjne w świecie p...
Dostępność instytucji kultury w miastach powiatowych
W latach 2014–2020 na zlecenie Mazowieckiego Instytutu Kultury realizowano badanie dostępności instytucji kultury dla osób z różnymi niepełnosprawnościami w miastach powiatowych województwa mazowieckiego. Brano przy tym pod uwagę dostępność architektoniczną, zarówno na z...
Przy kawie o... inspiracjach zagranicznych

Zapraszamy na kolejny zastrzyk inspiracji! Porozmawiamy o tym, jak radzą sobie z sytuacją pandemiczną instytucje kultury za granicą. Wspólnie poszukajmy odpowiedzi na pytanie: Jak w tych trudnych czasach pracować, żeby nie zwariować? Naszym gościem będzie Agata Etmanowic...
Kultura w pandemii

Zapraszamy dyrektorów/kierowników instytucji kultury z woj. mazowieckiego do wypełniania anonimowej ankiety. Badanie jest jednym z elementów monitoringu sytuacji, w jakiej znalazły się podmioty kultury w związku z panującą pandemią. Głos środowiska kultury z regionu jest...
Przy kawie o... pomysłach na działanie

To będzie wyjątkowe spotkanie! Jak odnaleźć się w czasach pandemii? O pomysłach na działania offline, on-line i mieszanych opowiedzą praktyczki kultury. Zapraszamy na spotkanie "Przy kawie o..."  na platformę Zoom 25 lutego w godz.10:00 - 11:00 
Przy kawie o... scenariuszach przyszłości

Pandemia Covid-19 przyspieszyła wiele procesów społecznych. Niestety, nie przyczyniła się do spowolnienia procesów negatywnych, jak zmiany klimatyczne, utrata bioróżnorodności i wzrost nierówności. Podczas najbliższego spotkania "Przy kawie o..."  na platformie Zoom 28 s...
Sektor kreatywny a podmioty kultury - raport z badań
Mazowieckie Obserwatorium Kultury, działające w strukturach Mazowieckiego Instytutu Kultury, opublikowało raport z badań na temat współpracy branży kreatywnej z instytucjami kultury. "Sektor kreatywny a podmioty kultury. Formy i metody współpracy" składa się z dwóch modu...
Zielono nam

Kultura - choć z natury klimatyczna - nie zawsze jest klimatycznie neutralna. Analiza śladu węglowego instytucji kultury mogłaby pozostawić wiele do życzenia. Właśnie nad tym "zielonym" problemem pochylą się uczestnicy kolejnego spotkania z cyklu "Przy kawie o...", które...
Przy kawie o...dostępności

Dostępność - szerokie zagadnienie, które w kulturze - zwłaszcza w dobie pandemii - rozumieć można na różny sposób. Dostępność to temat kolejnego spotkania z cyklu "Przy kawie o...". Odbędzie się ono na platformie Zoom 26 listopada między 10:00 a 11:00.
Mazowiecka Szkoła Opowiadaczy – Opowiadaj NATURAlnie!
Rusza nabór do 2. edycji Mazowieckiej Szkoły Opowiadaczy – edukacyjno-artystycznego projektu Mazowieckiego Instytutu Kultury. Tegoroczna edycja skupiona będzie wokół tematyki ekologicznej i związków ekologii i kultury. Udział w projekcie mogą wziąć lokalni liderzy, anima...
Przy kawie o... innowacyjności w kulturze

Zastanówmy się: jak działać w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, nie gubiąc tych wartości, które w kulturze były dotąd dla nas najważniejsze? Jak otwierać nowe przestrzenie dla twórczości, nowe sposoby uczestnictwa w kulturze, nowe metody edukacyjne w świecie p...
Dostępność instytucji kultury w miastach powiatowych
W latach 2014–2020 na zlecenie Mazowieckiego Instytutu Kultury realizowano badanie dostępności instytucji kultury dla osób z różnymi niepełnosprawnościami w miastach powiatowych województwa mazowieckiego. Brano przy tym pod uwagę dostępność architektoniczną, zarówno na z...
Przy kawie o... inspiracjach zagranicznych

Zapraszamy na kolejny zastrzyk inspiracji! Porozmawiamy o tym, jak radzą sobie z sytuacją pandemiczną instytucje kultury za granicą. Wspólnie poszukajmy odpowiedzi na pytanie: Jak w tych trudnych czasach pracować, żeby nie zwariować? Naszym gościem będzie Agata Etmanowic...
Kultura w pandemii

Zapraszamy dyrektorów/kierowników instytucji kultury z woj. mazowieckiego do wypełniania anonimowej ankiety. Badanie jest jednym z elementów monitoringu sytuacji, w jakiej znalazły się podmioty kultury w związku z panującą pandemią. Głos środowiska kultury z regionu jest...
Przy kawie o... pomysłach na działanie

To będzie wyjątkowe spotkanie! Jak odnaleźć się w czasach pandemii? O pomysłach na działania offline, on-line i mieszanych opowiedzą praktyczki kultury. Zapraszamy na spotkanie "Przy kawie o..."  na platformę Zoom 25 lutego w godz.10:00 - 11:00 
Przy kawie o... scenariuszach przyszłości

Pandemia Covid-19 przyspieszyła wiele procesów społecznych. Niestety, nie przyczyniła się do spowolnienia procesów negatywnych, jak zmiany klimatyczne, utrata bioróżnorodności i wzrost nierówności. Podczas najbliższego spotkania "Przy kawie o..."  na platformie Zoom 28 s...
Sektor kreatywny a podmioty kultury - raport z badań
Mazowieckie Obserwatorium Kultury, działające w strukturach Mazowieckiego Instytutu Kultury, opublikowało raport z badań na temat współpracy branży kreatywnej z instytucjami kultury. "Sektor kreatywny a podmioty kultury. Formy i metody współpracy" składa się z dwóch modu...
Zielono nam

Kultura - choć z natury klimatyczna - nie zawsze jest klimatycznie neutralna. Analiza śladu węglowego instytucji kultury mogłaby pozostawić wiele do życzenia. Właśnie nad tym "zielonym" problemem pochylą się uczestnicy kolejnego spotkania z cyklu "Przy kawie o...", które...
Przy kawie o...dostępności

Dostępność - szerokie zagadnienie, które w kulturze - zwłaszcza w dobie pandemii - rozumieć można na różny sposób. Dostępność to temat kolejnego spotkania z cyklu "Przy kawie o...". Odbędzie się ono na platformie Zoom 26 listopada między 10:00 a 11:00.
1
2
3
4
5
6
7